Alexander von Humboldts institut für Internet und gesellschaft presenterade i maj en ny forskningspublikation kallad The Internet Policy Review. Det är en nyhets- och analystjänst rörande europeisk Internetpolicy, i gränslandet mellan journalistik och akademia. Policyreview.info är specifikt avsedd för Internetforskare, och baseras på texter från initierade.[1]

Annonser