Frågan om att ’lagstifta fram’ nätneutralitet har varit uppe på tapen mycket det senaste året. Beslut om sådan lag har exempelvis fattats i Nederländerna. Många är skeptiska till en sådan ordning, eftersom lagstiftning är ett så synnerligen trubbigt och långsamt medel.

För egen del tror jag att det redan finns tillräckligt med lagstiftning på plats för att driva det som internationellt kallas ’soft law’ (mjuk styrning), dvs. det offentliga styr med andra medel än (ny) lagstiftning. Det handlar bara om att utnyttja den på rätt sätt. En sådan styrning kan t.ex. ske genom att tillämpa den redan befintliga konkurrenslagstiftningen.

Mastercard och VISA har idag tillsammans en dominerande ställning på marknaderna för Internetbetalningar. Nu visar det sig att de dessutom förmått svenska betalningstjänsten Payson att spärra betalning via VPN-tunnlar. (VPN-tunnlar används t.ex. av många företag för ökad Internetsäkerhet, men också för att anonymisera Internettrafik.)

VISA och Mastercard är genom sin nya policy ett jättebra exempel på hur det offentliga kan utöva sådan mjuk styrning, och verka för ett öppet och neutralt Internet. Internetbetalningar är ett jätteviktigt område för att få till stånd ett öppet och neutralt Internet, men om redan dominerande betalningsförmedlare får fribrev att driva sin egen policy på detta område kommer vi aldrig se en fungerande konkurrens.

Så Anna-Karin Hatt:

– Varför inte ge konkurrensverket ett uppdrag att utreda om företagen genom denna ordning missbrukar sin dominerande ställning för Internetbetalningar? Då gör du verkligen en insats för ett öppet och neutralt Internet!

https://torrentfreak.com/mastercard-and-visa-start-banning-vpn-providers-130703/

Annonser