Under sommaren accelererade den s.k. Snowden-affären.

Redan i juni kom också rapporter om Storbritanniens djupa samarbete med NSA. The Guardian visade uppgifter på hur brittiska underrättelsemyndigheten Government Communications Headquarters (GCHQ) tillsammans med NSA skapat det gemensamma övervakningsprogrammet Tempora.

Enligt tidningen har Brittiska GCHQ långt mycket större ambition än NSA. GCHQ har i Tempora s.a.s. kopplat in sig på de förbindelser (läs: fysiska kablar) som utgör ryggraden i internationell Internet-trafik. Målsättningen är bl.a. att ”fånga upp så mycket telefoni- och Internet-trafik som möjligt.”[1]

Den trafikdata som samlas in ska enligt uppgifterna analyseras av 300 personer på GCHQ och 250 personer på NSA. Där nämns hur 600 miljoner telefonsamtal registreras dagligen, och hur 200 fiberkablar övervakas , eller 21 petabyte registreras dagligen.

Trots att GCHQ:s avlyssning påbörjats utan någon form av offentlig debatt, försvarades även denna systematiska avlyssning av ALL trafik med att den var laglig. Rapporten beskriver också hur den brittiska avlyssningen på GCHQ har mindre offentlig insyn och granskning, och därmed än mer fria händer, än t.ex. NSA.

http://www.guardian.co.uk/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa

http://www.spiegel.de/international/world/public-must-fight-against-prism-and-tempora-surveillance-a-907495.html

Svensk media fortsatte bevakningen av Snowdens persona, och hans försök att skaffa asyl i en rad länder. Internationell media rapporterade om reaktioner och uttalanden från Tyskland och de Europeiska instiutionerna.

Vid sidan av Guardian var det i huvudsak Der Spiegel som stod för den journalistiska gärningen genom nya uppgifter om avlyssning också av Tyska institutioner. Snart uppmärksammades också att även EU-institutioner fått såväl telefon- som Internettrafik avlyssnad, eventuellt också genom placering av fysisk avlyssningsutrustning i EU-institutionernas representation i FN, Bryssel och Washington.

http://www.spiegel.de/international/europe/nsa-spied-on-european-union-offices-a-908590.html

http://www.spiegel.de/international/germany/german-prosecutors-to-review-nsa-spying-allegations-a-908636.html

http://www.spiegel.de/international/europe/eu-officials-furious-at-nsa-spying-in-brussels-and-germany-a-908614.html

Om det senare stämmer har Snowden-affären med andra ord övergått från at beskriva passiv avlyssning av trafik som råkar passera amerikanska infrastrukturlevererande företag till regelrätt och aktivt spioneri.

Beskrivningen av Tempora får det parallellt pågående PRISM att framstå som en liten verksamhet.

Även i detta fall blev det lite dålig stämning i relationerna mellan europeiska institutioner och USA. I Europa-parlamentet mullrade ordförande för utrikeskommitten, och i Tyskland Angela Merkel att spioneriet nått dimensioner som hon inte trodde var möjligt i en demokratisk stat. Luxemburgs utrikesminister kallade NSA:s agerande avskyvärda (abhorrent), vilket kanske inte är alltför vanlig diplomatisk terminologi.

http://www.euractiv.com/global-europe/meps-call-freezing-eu-us-trade-t-news-529020

Så sakteliga började de offentliga institutionerna skifta sina offentliga uttalanden från bestörtning över det inträffade till uppmaningar om handling.

I Europa-parlamentet uppmanade såväl liberaler som franska socialister att ställa in förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Ledare för liberalerna i Europaparlamentet efterfrågade en parlamentär utredning. En annan liberal efterfrågade att den amerikanska regeringen ska förklara sitt agerande till ’EU-myndigheter’, och då inte i slutna expert-möten, utan på en hög politisk nivå. Med det senare menar hon eventuellt att förklaringen också borde bli offentlig, vilket alltså ännu inte uttalats explicit.

Fortsättning följer


[1] ”Mastering the Internet and Global Telecoms Exploitation, aimed at scooping up as much online and telephone traffic as possible.”

 

Annonser