Nellie Kroes har tydligt argumenterat för ett Europeiska regelverk runt nätneutralitet. Hennes argumentation bygger på att eftersom endast Nederländerna och Slovenien har explicita Nätneutralitetslagar, skulle 96% av Unionens befolkning sakna sådan lagstiftning.

Men nu ifrågasätts den s.k. Artikel 23 i förslaget som kontraproduktiv. Kritiker menar att förslaget bidrar till ett icke neutralt nät.

I nuvarande utkast säger artikel 23 att föreslagen lag ska hindra Internetleverantörer från att blockera eller bromsa Internet-trafik: “blocking, slowing down, degrading or discriminating against specific content, applications or services.”

Kritiker menar emellertid att artikel 23 öppnar för prisdifferentierad Internetaccess (s.k. two tiered Internet). Formuleringen i Artikel 23 om definierad kvalitet i tjänsterna (“specialized services with a defined quality of service or dedicated capacity.”) kan också tas som intäkt för prisdifferentierade tjänstekvalitet.

Kroes å sin sida menar att denna risk inte är överhängande eftersom artikeln också har en generell formulering om kvaliteten i Internetaccess (att sådana tjänster inte ”… shall […] impair in a recurring or continuous manner the general quality of Internet access services,”).

Enligt samma källa försvarar Kommissionens talesman Ryan Heath företagens möjlighet att (pris-) differentiera kvaliteten i Internetaccess, (dvs. en affärsmässigt motiverad inskränkning av nätneutralitet). Hans argumentation baseras på att post- och flygtjänster tillåtits prisdifferentiera i decennier, varför det också vore riktigt när det gäller Internetaccess.

http://www.pcworld.com/article/2048563/digital-rights-activist-eus-proposed-net-neutrality-law-as-useful-as-an-umbrella-in-a-hurricane.html

https://www.laquadrature.net/en/pcworld-digital-rights-activist-eus-proposed-net-neutrality-law-as-useful-as-an-umbrella-in-a-hurric

Annonser