EU-kommissionen meddelade i onsdags att den ändrar sin policy för Internetstyrning.[1] Senast vi såg detta var för en sisådär fem år sedan. Så när Kommissionen så tydligt markerar kursändring i politiken är det hög tid att vara lite alert.

Mycket av policyn är gamla godingar som vi sett tidigare. Värdeskalan för Kommissionens arbete med internetstyrning baseras på civila samhällets roll, ett odelat internet, baserat på multi-stakeholder-modellen, och mänskliga rättigheter också online, med öppenhet i nätstyrningen.[2] Så långt är allt frid och fröjd. Men det finns andra ambitioner som får en dra öronen åt sig. Nytt är att EU vill sätta en tidtabell för att skynda på globaliseringen av ICANN, och då särskilt IANA-funktionerna. Och det är en ganska betydelsefull förändring.

IANA-funktionerna är en summarisk benämning av internetinfrastrukturens mittpunkt, dvs. de protokoll som får navigeringen på nätet att fungera. IP-adresser och domännamn (DNS) benämns ofta som de två  viktigare, två funktioner som sedan 1998 skötts av den internationella organisationen ICANN. Så när EU nu argumenterar för att internationalisera ICANN medför det många outtalade effekter.

Den första och tydligaste effekten av att internationalisera ICANN är att den också blir självständig. Ett självständigt ICANN betyder i nästa led att dess verksamhet kan flytta var som helst. Det finns i själva verket redan idag starka krav på att ICANN och IANA-funktionerna ska flyttas utanför USA.

Därmed skulle den amerikanska regeringen tappa de sista formella mekanismerna av inflytande över IANA-funktionerna, dvs. över internetinfrastrukturens mittpunkt.

Före Snowdens avslöjanden var tanken på att flytta IANA-funktionerna utanför USA mindre troligt än två torsdagar i samma vecka. Men mycket har hänt, och då EU nu argumenterar för en internationalisering av ICANN och IANA-funktionerna, säger man i praktiken att Europa ’bytt sida’, och kommer att bidra till att vrida kontrollen över internetinfrastrukturen ur händerna på den amerikanska staten.

Tyvärr berättar Kommissionär Kroes inte i sin policy vad hon tycker ska komma i stället. För om ICANN förmås bli en självständig organisation som inte längre har hemvist i Kalifornien, behöver den slå ner sina bopålar någon annanstans. Innan någon flytt av IANA-funktionerna kan ske behöver det nås konsensus om var de ska flytta till. Men var man än bosätter sig, har man att fajtas med en lokal lagstiftning, och den lagstiftningen kommer alltid rent hypotetiskt att kunna fatta beslut som rör hela internet. Det senare var själva grundbulten för konflikt redan på världstoppmötet WSIS 2003 och 2005. Så utan besked om vad Kroes vill ska ske, är vi tillbaka på ruta noll.

I sitt pressmeddelande betonade Kommissionär Kroes att de kommande två åren är avgörande för den framtida internetstyrningen. Vi ser ett pärlband av viktiga möten framöver; Brasilien i april, IGF i september, ITU plenipotentiary i Korea till hösten, osv. Men under den perioden ska det ske nyval till EU:s parlament, och precis som i Sverige byts de flesta kommissionärerna regelmässigt ut efter ett val. Så mitt i detta ska Europa dessutom byta politiskt styre.

Det är tydligt att EU:s utspel om ny policy egentligen inte innehåller någon uttalad strategi. Tvärtom betonar Kroes själv i sitt pressmeddelande att EU positionerar sig till en framtida vågmästarroll, mellan USA å ena sidan, och de mer västkritiska BRIC-länderna å andra sidan. EU har gjort kontrollen över IANA-funktionerna till en symbol – och bytesvara?- för framtida förhandlingar, men har egentligen inte själv bekänt färg. Det är att inta rätt position i en kommande förhandling, men leder egentligen inte frågan framåt.


[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-142_en.htm

ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4453

[2] sid 3 i: ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4453

Annonser