Nästa person i ledet av tyckare  i ICANN-kretsen publicerade igår ett förslag till internationalisering av IANA-funktionerna.[1]

Förslaget går bl.a. ut på att:

  • Separera IANA-funktionerna från ICANN:s policy-processer, och tillförsäkra att IANA-funktionerna aldrig kan användas för politiska eller regulativa syften
  • Fluytta skötseln av domännamn i den funktion som idag drivs av företaget Versign, till en ny och  självständig organisation (DNS Authority) – DNSA.
  • Skapa en icke vinstdrivande organisation som har till uppgift att driva DNSA. Organisationen ska kontrolleras genom ett konsortium av toppdomänadministratörer (registries, både ccTLD och gTLD) tillsammans med rotserveroperatörer.
  • Genomför förändringen före september 2015, då nuvarande IANA-avtal med amerikanska regeringen löper ut.
Annonser